ระบบสารสนเทศคืออะไร?

การรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลดิบ (RAW DATA) คือ การรวบรวมข้อมูลจากทีต่างๆ และการนำข้อมูลดิบมาผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การจัดกลุ่ม การสรุปผล เราจะเรียกข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวว่า สารสนเทศ (Information)

Computer Information System (CIS)

สารสนเทศไม่จำเป็นที่จะต้องได้จากข้อมูลดิบหรือสารสนเทศที่ถูกประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์แต่สารสนเทศสามารถรวบรวมได้จากการเก็บที่อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดบันทึก แต่หากมีการกล่าวถึงการเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อาจเรียกได้ว่าเป็น “Computer Information System (CIS)”

เรื่องน่าสนใจ

  • Multiple Database คืออะไร? Multiple Database คำนี้อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่หลายๆ คนยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร เพราะฉะนั้น วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆ ถึงระดับละเอียดๆ กันไปเลย […]
  • องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application […]
  • องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ข้อมูล (Stored Data) ข้อมูล (Stored Data) ข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบดังนี้ แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ (File) ฐานข้อมูล […]
  • องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ บุคลากร (Personnel) บุคลากร (Personnel) บุคลากร (Personnel) คือ ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ ผู้ใช้งาน (Users) คือ ผู้ที่นำสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ไปใช้ เช่น […]
ระบบสารสนเทศคืออะไร?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

แสดงความคิดเห็น

ความเห็น