Tag Archives: Open VM Toosl

CentOS6 ติดตั้ง Open VM Tools

โดยค่า default เราจะไม่สามารถติดตั้ง open-vm-tools ผ่านคำสั่ง yum ใน CentOS 6 ได้ครับ สำหรับคนที่ใช้งาน VMware อาจจะมีปัญหาปวดหัวกับการติดตั้ง VM Tools จากตัว Esxi เองอยู่บ้าง การใช้งาน open-vm-tools นั้นจะช่วยให้เราลดปัญหาตรงนี้ไปได้เยอะเลย หมายเหตุ: ถ้าใช้คำสั่ง yum บรรทัดแรกไม่ได้ ให้ทำการ Import… Read more »