แก้ไขปัญหา OpenLiteSpeed ไม่รองรับ HTTP3/QUIC

สำหรับผู้ที่ใช้งาน OpenLiteSpeed เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ ซึ่ง ณ​ วันที่เขียนบทความนี้ เป็นรุ่น OpenLiteSpeed 1.7.5 ปรากฏว่า เมื่อเรา Validate HTT3 ที่เว็บไซต์ https://http3check.net/ แจ้งข้อความไม่รองรับ HTTP3 วิธีการแก้ไขสำหรับ DA ให้ทำการ Downgrade ไปใช้เวอร์ชั่น OpenLiteSpeed 1.6.13 แทนนะครับ Update:…