วิธีปิดใช้งาน Swap ใน CentOS

Swap คือ การเอาพื้นที่ Disk มาทำเป็น RAM สำรอง ในระบบ Linux จริงอยู่ว่าปัจจุบัน SSD มันมีความเร็วมากๆแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถที่จะมีความเร็วเท่า RAM จริงๆได้ การใช้งาน Swap มาทำเป็น Virtual RAM เมื่อมีการดึงข้อมูล ก็จะต้องมาดึงข้อมูลใน Disk อยู่ดี แบบนี้ระบบโดยรวมจะทำงานช้าไปด้วย วิธีการปิด…