VMware Esxi คำสั่ง Restart ระบบจัดการ Esxi

ปัญหานี้เกิดจากที่ผมได้ทำการลบ SAN ออกจากตัว Esxi และเพิ่มเข้ามาใหม่ ในชื่อใหม่ และตัว Esxi แจ้งว่าให้ทำการ Reboot หรือทำการ Update Datastore ให้เป็นรุ่นล่าสุด แต่ผมก็ไม่อยาก reboot server ถึงจะมีระบบ vMotion ก็ตาม เลยได้วิธีแก้ไขด้วยการทำการ Restart ตัว Management ของ Esxi ด้วยคำสั่งนี้ผ่านทาง SSH นะครับ

/etc/init.d/hostd restart
/etc/init.d/vpxa restart