CentOS 7 คำสั่งตั้งค่า Network แบบ GUI

สำหรับท่านที่ไม่ถนัดใช้งานทางด้าน Command Line ไม่ว่าจะเป็น nano, vi และอื่นๆ สามารถใช้คำสั่ง “nmtui” เพื่อเรียก GUI ขึ้นมาปรับตั้งค่า Network ได้ตามใจชอบเลยครับ หลังจากที่ลองใช้งานแล้วก็สะดวกไปอีกแบบครับ

nmtui1 nmtui2