Linux คำสั่งหาไฟล์ที่มีขนาดเท่ากัน

คำสั่งหาไฟล์ที่มีขนาดเท่าๆกัน วัดกันที่ระดับ bytes หากต้องการรู้ว่าไฟล์ที่เราต้องการจะหามันกี่ bytes ก็สามารถใช้คำสั่ง ll (L ตัวเล็ก 2 ตัว) แล้วจะเห็นตัวเลขขนาดไฟล์ที่เป็น bytes ขึ้นมานะครับ

find /home/ -type f -size 1234c -exec ls {} \;

แทน 1234 ด้วยขนาดไฟล์ที่ต้องการครับ