คำสั่ง Auto-Repair, Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ DirectAdmin

DirectAdmin เป็นอะไรที่นิยมใช้งานกันในประเทศไทยนะครับ เนื่องจากเป็น License ชนิดที่ว่าสามารถซื้อขาดได้ ไม่ต้องจ่ายรายเดือนกัน เราจึงเห็นผู้ให้บริการ Hosting ในไทยส่วนใหญ่เลือกใช้งาน DirectAdmin กัน

สำหรับผู้ใช้งานที่เลือกใช้งาน VPS เราก็จะต้องดูแลระบบเองส่วนหนึ่ง และคำสั่งที่สำคัญที่จะต้องมีก็คือ การ Optimize Database นั่นเอง

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --optimize --all-databases

คำสั่งนี้สามารถ Optimize Database ได้ทั้งหมดในระบบ VPS เลยนะครับ, สะดวกดี เก็บไว้ใช้กันนะ