การ Rebuild vhost ของ Apache/Nginx ใน VestaCP

สำหรับท่านที่แก้ไขหรืออัพเดต Config อะไรต่างๆของตัวระบบ Apache และ Nginx (หากเปิดใช้ proxy) เวลาจะทำการ Rebuild Config ใหม่ให้มันอัพเดตทั้งหมด สามารถใช้งานคำสั่งนี้ได้ครับ

for user in $(v-list-sys-users plain); do v-rebuild-web-domains $user; done