การติดตั้ง VestaCP โดยเลือกสิ่งที่จะติดตั้งได้

ตอนที่ VestaCP ออกมาใหม่ๆ เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะติดตั้งอะไร? และไม่ติดตั้งอะไร? แต่สำหรับท่านที่อยากจะใช้งาน VestaCP ตอนนี้มันสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะใช้อะไร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ vestacp.com และในส่วนของ “Advanced Install Settings” ให้เลือกเฉพาะที่เราต้องการครับ

VestaCP

จากตัวอย่างคือ เลือกแค่ Apache, MySQL, FTP เพราะใช้แค่ 3 ตัวนี้เท่านั้น, รับรองว่าไม่หนักระบบ เพราะไม่ได้ติดตั้งสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ยังไงหละ…

ตัวอย่างคำสั่ง:

bash vst-install.sh --nginx no --apache yes --phpfpm no --vsftpd no --proftpd yes --exim no --dovecot no --spamassassin no --clamav no --named no --iptables no --fail2ban no --mysql yes --postgresql no --remi yes --quota yes --hostname hostname --email [email protected] --password yourpassword

เราสามารถเอาคำสั่งนี้ไปติดตั้งได้ทันที