เสริมพลัง macOS Terminal ด้วย Oh My Zsh

ใครเบื่อบ้าง กับ Theme ของ Terminal แบบ Original บน macOS ในเวลาทำงาน เรามาปรับแต่งมันด้วย Oh My Zsh กันเถอะ

Original Terminal
Oh My Zsh – af-magic theme

ตรวจสอบก่อนว่า macOS ของเรารองรับ Oh My Zsh หรือไม่ โดยที่ zsh version ที่แนะนำต้องใหม่กว่า zsh 5.0.8

zsh --version

ติดตั้ง Oh My Zsh

#via curl
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

#via wget
sh -c "$(wget -O- https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

#via fetch
sh -c "$(fetch -o - https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

#Manual inspection 
curl -Lo install.sh https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh
sh install.sh

ปรับแต่งกันเลย

Plugin ที่รองรับ : https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/tree/master/plugins

ตัวอย่าง Theme สวยๆ : https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/Themes

nano ~/.zshrc
# OR #
vi ~/.zshrc
Oh My Zsh – af-magic theme

Have a good day…