วิธีตั้งค่า DNS Server ใน Windows/macOS/Linux/iOS/Android

DNS - Domain Name System

เกริ่นนำก่อน: โดยปกติแล้ว เมื่อเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะทำการแจกจ่าย DNS Server มาให้เราได้ใช้งานแบบอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเราจะใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เพราะไม่สามารถ Reslove IP ของ Server ผ่านชื่อโดเมนได้ คือถ้าเราจะใช้ Service อะไรก็ตามท…