DirectAdmin คำสั่งต่ออายุ Domain ที่ Let’s Encrypt SSL หมดอายุ

Command Line สำหรับสั่งให้ DirectAdmin ต่ออายุ Let’s Encrypt SSL ทั้งหมดบนเซิฟเวอร์ (ที่หมดอายุแล้วต่ออายุไม่ได้) echo “action=rewrite&value=letsencrypt” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue && /usr/local/directadmin/dataskq d800 0 SharesTweetShareSharePin

DirectAdmin สร้าง SSL ฟรีด้วย Let’s Encrypt [วิธีเปิดใช้+สร้างSSL]

ตั้งแต่ที่ทาง DirectAdmin นำเอาตัว SSL ฟรีจากค่าย Let’s Encrypt เข้ามาใส่ในระบบสร้าง SSL ของ DirectAdmin เอง ก็พบเจอปัญหาเป็นระยะๆ เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพต่างๆให้ดีขึ้น สำหรับท่านที่มีปัญหา ผมแนะนำให้แก้ไขด้วยวิธีการด้านล่างนี้เป็นอันดับแร…