การใช้ .htaccess เปิดใช้งาน lscache ใน Litespeed

โค๊ดอย่างง่าย สำหรับเปิดใช้งาน lscache ด้วย .htaccess ครับ วิธีตรวจสอบ ใช้ลองใช้งาน Debug header ดู แล้วหาค่า “x-litespeed-cache:” จะโชว์ขึ้นมา แสดงว่าโค๊ดเริ่มทำงานแล้ว จากตัวอย่างด้านบน คือทำการตั้งค่าแคชไว้ที่ 3600 วินาที หรือ 1 ชั่วโมงครับ 0 SharesTweetShareSharePin

cf-edge-cache: cache,platform=wordpress

หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ LiteSpeed Enterprise พบว่าการส่ง Header จาก Cloudflare เปลี่ยนไป การแคชข้อมูลเป็บแบบสำหรับ Cloudflare WordPress Caching โดยเฉพาะเลย เพราะว่าตัว Cloudflare ทำงานร่วมกับ LiteSpeed Enterprise ได้ดีนั่นเอง Header ที่ส่งกลับมา ลองดูว่าต้องมี 3 ค่านี้ส่งกลับมาที่ Client นะครับ วิธีก…