วิธีป้องกัน WordPress Brute Force Attack ด้วย Cloudflare Rule

Brute Force Attack คืออะไร? Brute Force Attack คือ วิธีการ Hack เว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ที่ Hacker ก็ชอบใช้ ด้วยวิธีการเขียน Robots เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อสุ่มรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่เป็น WordPress ก็คือ สุ่มรหัสผ่านเข้ามายังหน้า /wp-login.php และยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบ นั้น…

DirectAdmin เพิ่มความปลอดภัยด้วย Firewall (iptables, firewalld)

สำหรับ DA ที่ติดตั้งมาใหม่ๆ จะไม่มี iptables rule มาให้ เช่น block port, block bruteforce เป็นต้น สำหรับใครที่ต้องการ iptables เพื่อเสริมพลังความปลอดภัยให้กับระบบ DA รองรับ CentOS 6, CentOS 7 สามารถดูได้ตามลิงก์ตี้ https://help.directadmin.com/item.php?id=380 Note: ในกรณีที่ลิงก์ใช้งานไม่ได้ ให้ทำตา…