DNSSEC คืออะไร? วิธีเปิดใช้ DNSSEC Domain/Client

Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) คือ รูปแบบการให้บริการ DNS Server แบบเข้ารหัสข้อมูล โดยใช้ระบบ Public Key & Private Key เมื่อเรามีการเรียกเว็บไซต์ผ่านเบราเซอร์ หากโดเมนนั้นๆมีการตั้งค่า DNSSEC ไว้ DNS Server ที่รองรับ DNSSEC ก็จะส่งค่า IP ปลายทางมาให้เรา พร้อมกับ Public Key เพื่อ…