Pi-hole ตอนที่ 1: ภาพรวม Pi-hole

Pi-hole คืออะไร? Pi-hole คือ ซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการ DNS Server ตัวหนึ่ง ที่เอาไว้ Reslove Domain Name แล้วคืนค่า IP Address กลับมาให้กับผู้ใช้งานครับ ซึ่งโดยปกติหากเราใช้อินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเน็ตบ้าน เน็ตมือถือ เราแทบไม่รู้เลยว่าเราใช้ DNS Server อยู่ด้วย เพราะทาง ISP หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต …