วิธีการปิด Firewalld ใน CentOS 7

สำหรับ CentOS 7 และ 6 จะมีคำสั่งและการใช้งานค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในบางส่วน รวมถึงในส่วนของ Firewall หรือ iptables ด้วยเช่นกัน จากที่ผมลองใช้คำสั่ง service iptables save ไม่สามารถใช้งานได้ซะงั้น

วิธีการปิด Firewall ใน CentOS 7

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl mask --now firewalld

ตรวจสอบว่า Firewall ถูกปิดไปหรือยัง

systemctl status firewalld