รวมคำสั่งและการตั้งค่า ClamAV – CentOS + DirectAdmin [CB2.0]

วิธีการติดตั้ง clamav ใน DA และตั้งค่าให้ scan Email และ FTP

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set clamav yes
./build set clamav_exim yes
./build set pureftpd_uploadscan yes
./build set proftpd_uploadscan yes
./build clamav

การเปลี่ยน Database Server ให้โหลดฐานข้อมูลไวรัสได้เร็วขึ้น

แก้ไขไฟล์ /etc/freshclam.conf

//ค้นหา
DatabaseMirror database.clamav.net
//แก้ไขเป็น
DatabaseMirror clamav.sran.net

เพิ่มฐานข้อมูลไวรัส ทำให้ตรวจเจอไวรัสได้ดีขึ้น

แก้ไขไฟล์ /etc/freshclam.conf เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้

DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb

จากนั้น รันคำสั่ง freshclam เพื่อให้ฐานข้อมูลไวรัสอัพเดตเป็นล่าสุด

รวมคำสั่ง clamav ทำการ scan ไวรัส

//No Images
clamscan --exclude='\.(jpg|jpeg|png|gif)$'
//To check all files on the computer, displaying the name of each file:
clamscan -r /
//To check all files on the computer, but only display infected files and ring a bell when found:
clamscan -r --bell -i /home
//To check files in the all users home directories:
clamscan -r /home
//To check files in the USER home directory and move infected files to another folder:
clamscan -r --move=/home/USER/VIRUS /home/USER
//To check files in the USER home directory and remove infected files (WARNING: Files are gone.):
clamscan -r --remove /home/USER
//To see more options:
clamscan --help