วิธีแก้ LOADING Redis is loading the dataset in memory

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Redis Server แล้วใช้คำสั่ง redis-cli monitor แล้วขึ้นโชว์ “LOADING Redis is loading the dataset in memory” ให้ทำการแก้ไขดังนี้

redis-cli FLUSHALL