วิธีแก้ไขเบราเซอร์ Block Flash Player ให้ทำงานได้

Flash Player หมดอายุ Support และไม่ได้มีการพัฒนาต่อแล้ว สำหรับใครที่ยังใช้งานระบบ Flash Player อยู่ ก็จะพบกับปัญหารัน Flash ไม่ได้ จะได้รับรูปภาพแจ้งเตือนตามรูปนี้ครับ

วิธีการแก้ไข สำหรับใน Windows ให้ทำการแก้ไขไฟล์ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg ด้วยโปรแกรม Editor ที่รันด้วยสิทธิ์ Administrator โดยใส่โค๊ดด้านล่างนี้ครับ

SilentAutoUpdateEnable=0
AutoUpdateDisable=1
EOLUninstallDisable=1
#TraceOutputEcho=1
#AllowListPreview=1
EnableAllowList=1
AllowListUrlPattern=https://domain.com

โดยในส่วนของ AllowListURLPattern ให้ใส่โดเมนที่ต้องการอนุญาตให้รัน Flash นะครับ เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ