การซ่อน IP Server ด้วย Cloudflare

ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการของ Cloudflare ก่อน ว่าบริการนี้สามารถซ่อน IP ได้อย่างไร? บริการของ Cloudflare สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ Cloudflare CDN – จะเป็นการให้บริการ CDN ที่จะมาคั่นระหว่าง Client <=> Cloudflare <=> Server ซึ่ง Traffic ทั้งหมดจะต้องวิ่งผ่าน Cloudflare จะไม่ได้วิ่งไ…