การซ่อน IP Server ด้วย Cloudflare

ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการของ Cloudflare ก่อน ว่าบริการนี้สามารถซ่อน IP ได้อย่างไร? บริการของ Cloudflare สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ

  1. Cloudflare CDN – จะเป็นการให้บริการ CDN ที่จะมาคั่นระหว่าง Client <=> Cloudflare <=> Server ซึ่ง Traffic ทั้งหมดจะต้องวิ่งผ่าน Cloudflare จะไม่ได้วิ่งไปที่ Server ตรงๆ เพราะฉะนั้น วิธีการนี้จะสามารถซ่อน IP Address ของ Server ได้
  2. Cloudflare DNS – จะเป็นการใช้บริการเฉพาะ DNS Query เท่านั้น Traffic ทั้งหมดจะวิ่งไปหา Server ตรงๆ

การซ่อน IP address ของ Server จึงสามารถทำได้ตามข้อที่ 1 นั่นเอง หากยังไม่มี Account ก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรีๆ โดยลำดับขั้นตอนการตั้งค่าจะประมาณนี้ครับ

  1. ลงทะเบียน Cloudflare ให้เรียบร้อย
  2. เพิ่มโดเมนลงระบบ ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ
  3. ในขั้นตอนการเซต DNS หากเคยใช้บริการ DNS Server หรือว่ามีประวัติการตั้งค่า DNS จากที่เดิมอยู่แล้ว ทางระบบ Cloudflare จะทำการ Query และดึงข้อมูลมาใส่ให้
  4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของ DNS Record ที่ทาง Cloudflare ดึงมาใช้
  5. รูปเมฆสีส้ม จะหมายถึง Cloudflare CDN และรูปเมฆสีเทา จะหมายถึง Cloudflare DNS Only
  6. ตั้งค่าในส่วนที่ต้องการ หากต้องการซ่อน IP Address Server ทั้งหมด แนะนำให้ตั้งค่าเป็นเมฆส้มทั้งหมดนะครับ