การติดตั้ง Memcache ให้กับ VestaCP

Memcache คือ Library ตัวหนึ่งของ PHP ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลต่างๆไว้บน Memory หรือในที่นี้มันคือ RAM จริงๆบนเซิฟเวอร์ ซึ่งมีความเร็วในการอ่านเขียนสูงมากๆ เร็วกว่า SSD อีกนะ มาดูคำสั่งการติดตั้งบน VestaCP กัน yum install –enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y service mem…