วิธีปิดใช้งาน Swap ใน CentOS

Swap คือ การเอาพื้นที่ Disk มาทำเป็น RAM สำรอง ในระบบ Linux จริงอยู่ว่าปัจจุบัน SSD มันมีความเร็วมากๆแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถที่จะมีความเร็วเท่า RAM จริงๆได้ การใช้งาน Swap มาทำเป็น Virtual RAM เมื่อมีการดึงข้อมูล ก็จะต้องมาดึงข้อมูลใน Disk อยู่ดี แบบนี้ระบบโดยรวมจะทำงานช้าไปด้วย

วิธีการปิด swap ใน CentOS

swapoff -a

และหากต้องการปิดถาวร หลังจาก reboot ระบบด้วย ให้ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/fstab โดยทำการใส่ # ด้านหน้า swap partition เป็นการปิดใช้งาน swap แบบถาวร

เพิ่มเติม สำหรับใครที่ใช้งาน Partition แบบ LVM เราสามารถลบ Partition ทิ้งได้เลย จะได้พื้นที่คืนด้วย ตัวอย่าง

lvremove /dev/mapper/cl_host-swap

วิธีการเช็คว่าได้ Disk คืนหรือยัง

vgdisplay | grep "Free"

จากนั้นเราก็สามารถเอาพื้นที่ที่ได้คืนจากส่วนของ Swap ไปใช้ Extend กับ Disk ที่เราใช้งานเก็บข้อมูลอยู่ได้เลย