แก้ไขปัญหา OpenLiteSpeed ไม่รองรับ HTTP3/QUIC

สำหรับผู้ที่ใช้งาน OpenLiteSpeed เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ ซึ่ง ณ​ วันที่เขียนบทความนี้ เป็นรุ่น OpenLiteSpeed 1.7.5 ปรากฏว่า เมื่อเรา Validate HTT3 ที่เว็บไซต์ https://http3check.net/ แจ้งข้อความไม่รองรับ HTTP3 วิธีการแก้ไขสำหรับ DA ให้ทำการ Downgrade ไปใช้เวอร์ชั่น OpenLiteSpeed 1.6.13 แทนนะครับ

cd /usr/local/directadmin/custombuild
echo "openlitespeed:1.6.13:a944b069ac70c3e574c25def6e1d6b2f" > custom_versions.txt
./build openlitespeed

Update: แก้ไขเวอร์ชั่น 1.7.6 ได้ทำการแก้ไข Bug HTTP/3 เรียบร้อยแล้ว